Quỹ bảo lãnh thay đổi cuộc sống tốt hơn
Các quỹ đươc kết hợp giữa những giao dịch thực tiễn tốt nhất của các nhà quản lý giao dịch và giao dịch tự động. Hôm qua nó là một chiến lược đóng, hôm nay nó đơn giản và mang lợi nhuận cho bạn.

Một cách hợp lý và đã được chứng minh để kiếm tiền hàng tháng với sự chuyên nghiệp ngay bây giờ.
Khoản đầu tư đầu tiên được đề xuất 100$
Ba quỹ cho các mục đích tài chính khác nhau
Đảm bảo 100% thu được lợi nhuận đã công bố cho tất các quỹ.
Lợi nhuận gấp 12 lần tiền gừi ngân hàng và độ tin cật như ở ngân hàng.
Điều kiện nạp và rút tiền:
Thu nhập từ việc sử dụng đồng thời hơn 500 tài sản dễ bán.
ArumSegur
Lợi nhuận từ 5% mỗi tháng.

Lãi cộng dồn hàng ngày.

Các tài sản có thể giao dịch: SPXm, NDXm, WS30m

Cuốn sách của risco

Năm thành lập: 2019
NONE Số tiền giới hạn - KHÔNG

Hoa hồng nạp tiền - KHÔNG

Hoa hồng rút tiền - KHÔNG

Rút phần gốc tiền gửi – LUÔN SẴN CÓ

Có thể rút % lợi nhuận sau 30 ngày.
Thuật toán giao dịch: robots công bằng và chính xác trong giao dịch.
Nhân các đặc tính này với 50 – nhiều thuật toán được dùng bởi nền tảng.
Điều kiện nạp và rút tiền:
Thu nhập từ việc giao dịch 2,000 tài sản bằng cách sử dụng 50 thuật toán đã được chứng minh.
Suninvert
Lợi nhuận từ 15% mỗi tháng

Lãi cộng dồn hàng ngày

Các tài sản có thể giao dịch: Vàng và Migers: XAU, EUR/USD, GBP/USD
Rủi ro cố định lên đến 7%

Năm thành lập: 2019
Giới hạn số tiền - KHÔNG

Hoa hồng nạp tiền - KHÔNG

Hoa hồng rút tiền - KHÔNG

Rút phần gốc tiền gửi – LUÔN CÓ SẴN

Có thể rút % lợi nhuận sẵn có NGAY LẬP TỨC khi đăng ký
Quỹ tiền điện tử với quỹ riêng của công ty:
Điều kiện nạp và rút tiền:
Thu nhập từ các tài sản và kỹ thuật quản lý độc đáo: đòn bẩy 1:2 được sử dụng, điều này cũng làm tăng tỉ lệ hoàn vốn của quỹ; lợi nhuận được cố định trong trường hợp thị trường không có nhiều biến động.
Quỹ ETH
Lợi nhuận từ 30$ mỗi tháng

Lãi cộng dồn hàng ngày

Các tài sản có thể giao dịch: Ethereum
Mức rủi ro: thị trường

Năm thành lập: 2019
Giới hạn số tiền - KHÔNG

Hoa hồng nạp tiền - KHÔNG

Hoa hồng rút tiền - KHÔNG

Rút phần gốc tiền gửi – LUÔN CÓ SẴN

Có thể rút % lợi nhuận sẵn có NGAY LẬP TỨC khi đăng ký
Kết nối để nhận các khoản đầu bằng cách sử dụng nhóm hỗ trợ của chúng tôi.
Bảo vệ chống gian lận:
1. Các hoạt động được quy định bở công ty tài chính Arum Trade, việc tính toán được thực hiện tự động, nhà đầu tư luôn có một bức tranh toàn cảnh về các thay đổi số dư trong quỹ của mình.
2. Người quản lý quỹ chỉ có quyền truy cập vào quỹ cho các hoạt động giao dịch và không thể rút tiền từ quỹ.

Kiểm toán bên ngoài:
Nhà cung cấp thanh khoản:
LMAX New Zealand - Quigg Partners, Level 7, 36 Brandon Street, Wellington, 6011, New Zealand, (Financial Markets Authority (FMA))
XOH (X-Trade Brokers DM) - Ogrodowa 58, 00-876 Warsaw, Poland , (Financial Services Authority of Poland)
Kraken - Payward Limited - 237 Kearny Street Suite 102 San Francisco, CA 94108 USA
Kiểm toán bên ngoài:
Meritorius Audit Ltd, các kế toán viên được chứng nhận và các kiểm toán viên đã được đăng ký
74 Archiepiskopou Makariou C'Amaranton court, floor 3, office 301 , Mesa Geitonia 4003 Limassol, Cyprus
Arum Trade LTD. Giấy phép của Ủy Ban Dịch Vụ Tài Chính Vanuatu (VFSC): Hoạt động Chứng khoán Số 40490
Địa chỉ đăng ký: Top Floor, Lolam House, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu
Risk Disclosure Statement: Tuyên bố rủi ro: Các cặp tiền tệ (Forex) và Hợp Đồng Chênh Lệch (CFDs) là các sản phẩm cận biên và chứa đựng mức độ rủi ro cao. Chúng có thể dẫn đến việc làm mất hết vốn đầu tư và vì thế có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi giao dịch, vui lòng chắc chắn rằng bạn hiểu và cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn.
Các dịch vụ của chúng tôi không áp dụng cho các quốc gia sau đau. (Country List)